Blog

Açık Hava Reklamcılığı

Attila Bora Doğanay10.01.2024Attila Bora Doğanay

Açık hava reklamları, aslında dışarıdayken gördüğümüz ve biz tüketicileri dışarda dolaşırken, gezerken ya da bir yerden bir yere giderken ulaşmayı hedefleyen billboardlar, otobüs durakları ve iskelelerde yer alan ve binaları giydirmek suretiyle gördüğümüz tüm reklam posterleri olarak adlandırılabilmektedir.

Güncel durumda en popüler açık hava reklamcılığı içerisinde billboardlar yer alırken, teknolojinin de her geçen gün gelişmesi sonucunda dijital reklam panoları da hızla büyümekte ve gelişmektedir.

Herkesin gün içerisinde bir sebeple; işe gitmek, dolaşmaya çıkmak vb. gibi sebeplerle dışarıya çıktığını düşündüğümüzde aslında açık hava reklamcılığının önemi daha da anlaşılabilmektedir.

Tabii reklamveren açısından buradaki stratejiyi kurarken bazı önemli noktaları da göz önünde bulundurması ve hedef kitleye ulaşmak için temel faktörleri iyi analiz etmesi gerekmektedir.

Bunlar arasında belki de ilk sırada yer alacak madde konum olarak düşünülmelidir. Sunulan reklam içeriğinin, potansiyel tüketicilerine hitap edilecek yerlerde konumlanması hayati önem taşımaktadır.

Yine bu maddeye ek olarak günün hangi zaman diliminin seçileceği de ilk maddeyi tamamlar bir niteliktedir. Özellikle büyük şehirlerde trafik sıkışıklığının yoğun olduğu bölgeleri baz alırsak, insanların uzun süreler boyunca açık havadaki reklamlara maruz kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz

Bu maddelere ek olarak; kullanılacak fontlardan, seçilecek renklere ve reklam alanlarının büyüklüğüne kadar birçok faktör yine pazarlama stratejisi için oldukça önem arz etmektedir

Ama bütün bunların anlamlı bir bütün haline gelebilmesi için, yukarıda da belirttiğim gibi markaların analizlerini çok iyi yapması ve hedef kitlelerini nerede yakalayacaklarını çok iyi bilmesi ve stratejilerini buna göre kurması hayati önem taşımaktadır

Daha çok marka bilinirliği oluşturmak ve bazen de marka bilinirliliğini pekiştirmek için tercih edilen açık hava reklamcılığı, ulaşılabilen kitle sayısı sebebiyle önemli bir avantaj barındırmaktadır

Bununla beraber stratejisi iyi kurulmayan bir açık hava reklamcılığı modelinde ise verimsiz sonuçlar alınabilmesi en büyük handikap olarak değerlendirilmelidir.

  • Paylaş:
ads