Blog

Dijital Reklamda Programatik’in Rolü

Birsin Ulaş7.12.2023Birsin Ulaş

Dijital Reklamda Programatik’in Rolü

Programatik reklamcılık, günümüz internet reklamcılığının en çok tercih edilen yöntemidir. Reklamveren, ajans ve yayıncılar için önemli faydalar sağlamaktadır. Ayrıca veriyi analiz edip, teknolojiyi kullanarak reklam satın alımını daha hızlı ve daha efektif hale getirmektedir. Bu teknoloji; markaların mesajlarını platform ve kanallar arasındaki çapraz karşılaştırmalarla, istenilen performansa göre stratejiler dahilinde etkin bir şekilde yayınlanmalarına yardımcı olur. Gerçek zamanlı satın alma ve yayın takibi ile birlikte gerçek zamanlı optimizasyona imkân verir. Farklı platformlarla entegrasyon sağlayabilme özelliğine sahip olmasıyla da; çeşitli hedeflemelerle (lokasyon,yaş, kullanıcı alışkanlığı, cinsiyet vb.) en doğru kişiye, en doğru reklamı göstererek maksimum performans ve fayda sağlamaktadır.

Programatik reklamcılıkta, tercih edilen yazılım aracılığıyla reklam veren ajans ya da direk marka ile yayıncıları birleştiren bir mekanizma kurulur. Burada yayıncılara entegre edilen yazılım platformlarına Supply Side Platform(SSP), reklam veren ajansların reklamları yükledikleri, hedef kitlelerini seçtikleri, KPI’larını belirledikleri ve bütçelerini planladıkları platformlarına da Demand Side Platform (DSP) adı verilir. Bu iki yazılım platformu birbiriyle eş zamanlı çalışır, birden fazla DSP ve SSP olduğu durumlarda da hepsinin birbirine bağlanmasını kolaylaştıran Ad Exchange, yani aracı mekanizmalar devreye girer.

Yukarıda bahsettiklerime bakıldığında; dijital tarafa büyük reklam yatırımı yapan kuruluşlar ve CRM ve remarketing datalarını reklam sürecinde kullanıp kazanç elde etmek isteyen kuruluşlar tarafından Programatik reklamcılık tercih edilmektedir. Ayrıca pazardaki payı gün geçtikçe artan Programatik önümüzdeki günlerde de, gelişerek büyümeye devam edeceğinin sinyallerini vermektedir. IAB 2023 ilk yarı verilerine göre toplam dijital yatırımları incelersek Sosyal Medya 11 Milyar 192 Milyon TL (%45,29), Native 1 Milyar 72 Milyon(%4.34), Programatik Satın Alma reklam yatırımları ise 16 Milyar 974 Milyon TL(%68.69) ile tüm reklam yatırımlarının yüzde 68’sından daha fazlasını oluşturmuştur.

Kaynaklar: IAB 2023

  • Paylaş:
ads