Blog

Pazarlama-Satış Kavramları

Birsin Ulaş19.02.2024Birsin Ulaş

Pazarlama ile satış, pazarlama ve reklam gibi benzer kavramlar olduklarından çok karıştırılabilmektedir. Özellikle; kapıdan satış yapanlara “pazarlamacı” denildiği için, satış ve pazarlama sanki aynı kavramlarmış gibi bilinegelmiştir.

Aslında satış, pazarlama bileşenleri içerisindeki bir aşamadır. Dönüşüm yani ürün veya hizmetin alıcı tarafından teslim alınıp bedelinin ödenmesi, birincil pazarlama etkinliklerinin tamamlandığı aşamadır, bunun sonrasında müşteri ilişkileri, tutundurma ve yeniden satış gibi aşamalar söz konusudur. Yani pazarlama, geniş anlamda işletmenin yaşam döngüsü ile tanımlanabilirken, satış; bu döngüye kaynak sağlayan eylem olarak görülmektedir.

Pazarlama ve satış arasındaki önemli bir fark da ihtiyaç oluşturma ve ihtiyacı karşılama süreçleridir. Pazarlama, müşterilerin bilinçli olarak ihtiyaçlarını fark etmelerini sağlayarak ürünlere ve hizmetlere yönelik talep yaratır. Bu süreçte, hedef kitlenin ihtiyaçlarına odaklanan pazarlama stratejileri ve iletişimi kullanılır.

Satış ise pazarlamanın ardından gelir ve müşteri elde etmeyi hedefler. Müşterilerin farkında oldukları ihtiyaçlarını karşılamak için ürün ve hizmetlerin aktif olarak satılmasını içerir.

Pazarlama ve satış faaliyetlerinde, kazanç hedefleri belirlemek büyük önem taşımaktadır. Net kar ve toplam gelir, bu hedeflerin ana odak noktalarını oluşturmaktadır. Net kar, şirketin elde ettiği gelirlerden maliyetleri çıkararak elde ettiği saf kar miktarını ifade eder. Bu kar, şirketin finansal sağlığını ve başarısını yansıtır. Diğer yandan, toplam gelir şirketin elde ettiği tüm gelir miktarını ifade eder ve satış hacmini, fiyatlandırmayı ve satış miktarını içerir. Kazanç hedefleri belirlenirken, şirketin stratejik hedefleri ve pazarlama faaliyetlerinin satış performansına etkisi dikkate alınır. Böylece şirket hem net karını artırmayı hedeflerken hem de toplam gelirini maksimize etmeyi amaçlar.

Ek olarak; Pazarlama ve satış arasındaki önemli bir fark da zamanlamanın üretim süreciyle ilişkisidir. Pazarlama, üretim öncesi aşamada faaliyet gösterirken satış, üretim sonrası süreçte devreye girmektedir. Pazarlama, ürün veya hizmetin geliştirilmesi, tüketici taleplerinin analizi, pazar araştırmaları ve strateji oluşturma gibi aşamaları içermektedir. Öte yandan, satış süreci ürün veya hizmetin üretiminden sonra gerçekleşmektedir. Satış, müşteriye ürün veya hizmetin sunulması, fiyatlandırma, müşteri ilişkileri yönetimi ve satış sonrası destek gibi aşamaları içermektedir. Üretim sonrası satış faaliyetleri, ürünlerin müşterilere ulaştırılmasını, satın almalarını teşvik etmeyi ve müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır.

Özetle; pazarlama ve satış kavramları dijitalde ve aktif yaşantıda aynı kavramlar gibi bilinse de teknik anlamda kendi içlerinde oldukça detay ve farklı çalışmalar içeren yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır.

  • Paylaş:
ads